چند روزی است که صحبت از تائید صلاحیت‌هاست و خوب از آنجا که قانون در این کشور نزد برخی از افراد مثل یک دستمال است که در مواقع لزوم از آن استفاده می‌کنند، برخی از آنانی که احتمال رد صلاحیت‌شان توسط مرجعیت قانون این تشخیص یعنی شورای نگهبان می‌رود، شروع به خط و نشان کشیدن کرده‌اند که اگر شورای نگهبان فرد مورد نظر ما را تائید صلاحیت نکند، فلان و بیسار می‌شود.  و خوب صرفا همین عکس العمل، دلیل بسیار خوبی برای لزوم ردّ صلاحیت آنان است.

و خوب حکومت‌ هم که در خصوص گردن‌کشی‌های قبلی علیه قانون و تعهد به قانون و علیه اکثریت مردم، به مسالمت‌آمیز ترین وجه ممکن عبور کرده است و گوئی که این مجال را داده است که این عدۀ مدنیت ندیده، پا بر سر نظام و مردم بگذارند و ۲۴٫۵ میلیون رای را ضمن دروغ و بزه و تبهکاری زیر پا بگذارند و باز هم بیایند و طلبکار بشوند که آنها حتما باید با تمام خیانت‌ها و قباحت‌های‌شان تائید صلاحیت بشوند.

آن یک گروه دیگر هم که پشت‌شان به یارانه‌های دولتی و نفتی که به سر سفره مردم روستا و شهرستان برده‌اند گرم است و فقط و فقط آنها باید راه ظهور را آسفالت کنند و گویا از امام زمان درگوشی و بدون اطلاع بقیه دستور گرفته اند که حتما باید دولت جمهوری اسلامی را تشکیل بدهند، مطابق همین چون عبرت سهمگینی نبوده که از قانون شکن‌های قبلی بگیرند، آن‌ها هم شروع به شاخ و شانه کشیدن برای مرجع قانونی این تشخیص یعنی شورای نگهبان کرده‌اند که اگر تائید صلاحیت نشویم، فلان و بهمان.

بهروز وثوقی راد

بهروز وثوقی راد

به همین مناسبت من هم تصمیم گرفتم، بهروز وثوقی راد را که اتفاقا پاک و بی غل و غش می‌نماید و در چشم‌هایش معصومیتی نهفته است و نه فتنه کرده و نه به شکلی مشبوه از امام زمان مأموریت‌های عجیب و غریب مکتب ایرانی دارد و اتفاقا آدم را یاد شخصیت اول سریال فاخر «شب دهم» می‌اندازد، که شرف و عرقی در خصوص دغدغه‌های مردم دارد، بعنوان خط قرمز برای شورای نگهبان تعیین کنم. و برای شورای نگهبان خط و نشان بکشم که اگر وی تائید صلاحیت نشود، من به تأسی از همۀ انسان‌هائی که قانون و مدنیّت برای‌شان کشک است، به توحش و اردوکشی خیابانی یا سوء استفاده به مطلوب از امانت‌هائی که به دست گرفته‌ام، اقدام خواهم کرد. چون بهرحال هر چه باشد، قوانین تصویب شده ، فقط مواقعی که به نفع من است خوب است. و این نشانۀ مشخصی از حضور مدنیت در وجود من است.

ذلّت قانون در مقابل افراد طلبکار و قدّاره کش که مردم و نظام مظلوم را به فتنه‌های مجدد تهدید می‌کنند، خود آفت بسیار بزرگی است و گوئی قانون در این کشور هر روز ضعیف‌تر می‌شود، و شورای نگهبانی که توسط گروه‌های فشار شارلاتان‌ها و قدّاره‌بندهای عرصۀ سیاست مرعوب بشود، و انتخاباتی که بر این اثرات تشکیل بشود، چندان خیری برای ملت ایران ندارد. و بدیهی است که شورای نگهبان باید بر اساس دانش و علم و مصلحت اندیشی خود نسبت به حضور چنین افرادی در آیندۀ مملکت تصمیم گیری نماید و به هرحال پای هزینه‌های آن هم بایستد.